Аванс Въпрос на Диана Василковска 1058 видян

Здравейте,

Начислявам аванс за м.01.2013 и в авансовата ведомост ми начислява ДОД аванс. В платежните на аванса също ми прави платежно за сумата ДОД . Но във ведомостта за заплати има само начислен аванс. Защо начислява ДОД в/у аванса?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2013-01-21 2 - Беше ли полезен отговорът?
В авансовата ведомост излиза колона за ДОД само информативно. Сумите от нея не са включват в сума за получаване. Това е така, за да се придобие представа за дължимия ДОД от фирмата, ако имаме само частично изплащане на заплатите и този ДОД трябва да се внесе от работодателя съгласно чл. 42 ал.6 от ЗДФЛ.
При избор на платежни нареждания, изборът на Аванс до 2013 служи за извеждане на стари платежни нареждания за периоди, преди 2013. Съгласно новите промени в чл.7 на КСО, плащанията на осигуровките не са обвързани с изплащането на заплатите. Т.е не е необходимо плащане на осигуровки от работодателя върху авансите, както беше досега.

Добави отговор