АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ Въпрос на 1114 видян

Клиент плаща авансово определена сума. За целта му издаваме ПКО. След това поетапно изтегля предплатената стока. Как при изтеглянето да се отразява намаляването на предплатената сума ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-10-12 2 - Беше ли полезен отговорът?
Фактурата за аванс се въвежда по следния начин:
- В поле Получател се избира клиента от главна аналитичност КЛИЕНТИ;
- В поле Клиенти по аванси се посочва аналитичността на сметка 412 и за целта се създава главна аналитичност КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ и под аналитичност името на клиента;
- В поле Наименование на стоките / услугите се избира главна аналитичност АВАНС, която е необходимо предварително да се създаде;
- За вид продажба се посочва Аванс.
Окончателната фактурата се въвежда последния начин:
- В поле Получател се избира клиента от главна аналитичност КЛИЕНТИ;
- В поле Клиенти по аванси се посочва аналитичността от главна аналитичност КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ;
- В поле Наименование на стоките / услугите се избират стоките;
- На следващ ред се избира главна аналитичност АВАНС, сумата се въвежда със знак минус и отдясно на реда от падащото меню се посочва Приспадане на аванс.
- Сумата за плащане ще бъде разликата между стойността на стоката и авансово платената сума.

Добави отговор