Имена Съставил в +- 7 Въпрос на 37 видян
Не отразява брой материали в сметка 302 Въпрос на Стефка Герджилова 55 видян
Липсва средна цена Въпрос на Стефка Герджилова 51 видян
Документи К и ЗП версия7 Въпрос на Amy 97 видян
+-7 справка по ДДС Въпрос на shstanchev 66 видян
Архив в Пл.М 7 Въпрос на DimanaP 106 видян
плюс минус версия 7 - линк за сваляне Въпрос на Петя Иванова 121 видян версия, 7
Документ КП ? Въпрос на DimanaP 74 видян
Срокът на договора не се записва в уведомление по чл. 62 Въпрос на 90 видян
Оборотна ведомост Въпрос на 116 видян