Начин за създаване на файл за превод на заплати по банков път Въпрос на DimanaP 1 видян
ползване на данни от друга програма Въпрос на DimanaP 1 видян
Трудов договор по чл.114а от КТ Въпрос на 52 видян договор, без, Трудов, еднодневен, егн
Безкасово плащане на заплати Въпрос на Katya 65 видян
ЮЛ с нестопанска цел Въпрос на DimanaP 52 видян
промяна име на разплащателно перо в ТРЗ Въпрос на ru_dimova 42 видян разплащателни, пера
Болничен осигурен с код 16 Въпрос на Katya 33 видян
Първо име на лице от две съставни имена без тире между тях Въпрос на 43 видян
Данъчни ставки за издадена ф-ра Въпрос на ivconsult 76 видян
Приемо-предавателен протокол селскостопанска продукция Въпрос на 50 видян