Бременност и раждане СОЛ Въпрос на Lideto 36 видян
Как да изтрия склад Въпрос на 55 видян
Неплатен отпуск съгл. чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ Въпрос на kapitolia 74 видян неплатен,отпуск
Идентификационен номер на служител в неговия личен картон Въпрос на S.A. 104 видян
служител на две длъжности Въпрос на Z.Halacheva 105 видян две, длъжности
промяна в работните часове Въпрос на petrolium 93 видян
Клониране на служител-осигурителен доход Въпрос на msariyska 85 видян
ТРЗ-преназначаване в друго предприятие Въпрос на EKIP 94 видян ТРЗ, преназначаване
неплатен отпуск,сумарно работно време и декл.1 Въпрос на Zlatina Ivanova 91 видян
Корекция на д6 на ЗОВ в увеличение Въпрос на Katya 126 видян