Платежни осигуровки Въпрос на Kazakova 58 видян
Проблем с разпечатване на справки в модул Заплати Въпрос на Bahova 55 видян
Анулиране на фактура покупка Въпрос на 60 видян
ПМ-7 Проблем със салда аналитични признаци Въпрос на Mariela 80 видян
Върнете поддръжката на ПМ6 Въпрос на OGB 280 видян
Архивиране версия 7 Въпрос на AsenVidenov 72 видян
ПМ 7 Проблем с номерация -ФЕ Въпрос на Mariela 121 видян
PM7 Проблем с документ Банка Въпрос на Mariela 98 видян
Липса на документ ЗАП Въпрос на S 70 видян
Издаване на КИ/ДИ по фактура с няколко реда в ПМ7 Въпрос на TAMI 76 видян