+
-
+
-
+
+
-
-
+
Plus Minus Clients

Плюс Минус

Plus Minus ERP

ПЛЮС МИНУС е съвременна и мощна ERP система, която се разработва с използване на най-новите технологии, съчетани с над 30 години опит в областта на икономическия и бизнес софтуер.

Научете повече
Плюс Минус ERP - Табло

ПЛЮС МИНУС е съвременна и мощна ERP система, която се разработва с използване на най-новите технологии, съчетани с над 30 години опит в областта на икономическия и бизнес софтуер.

Научете повече
Плюс Минус ERP - Софтуер за заплати

Модули

Модули

ПЛЮС МИНУС е интегриран програмен продукт за цялостно фирмено управление. Въпреки че логически е разделен на модули, ПЛЮС МИНУС е един продукт. Всички операции се записват в една база, с което се пести много време от двойно въвеждане на едни и същи документи и се избягват грешките свързани с трансфер на данни между отделни модули.

Научете повече
Plus Minus Accounting

Счетоводство

Plus Minus Warehouse

Склад

Plus Minus Payroll

Заплати

Plus Minus HR

Личен състав

Plus Minus Production

Производство

Plus Minus Construction

Строителство

Plus Minus POS

Продажби

Plus Minus Restaurant

Ресторант

Plus Minus CRM

CRM

Основни предимства

Plus Minus ERP

Основни предимства

Започвате работа след по-малко от минута
Пълна автоматизация
Неограничена аналитичност
Редакция в произволни периоди
Справки за произволни периоди
Интегриран продукт
Многофирменост
Многоезичност
Права на достъп
Интуитивна работа с програмата
Научете повече

Клиенти

Клиенти

Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
Plus Minus Clients
>