Стокова разписка

Стоковата разписка е най-често използвания складов документ. Освен от Документи/ Приходни, тя може да бъде извикана и от иконката СТ в основния екран на склада. Ако преди да отворим документа, сме избрали Склада в който ще заприхождаваме стоката, при стартирането на документа в поле Склад автоматично ще се заредил текущия склад /това важи за всички складови документи в програмата/. Разбира се може да се заприхождават стоки и в няколко различни склада с един документ, като за тази цел е необходимо след като изберем стоките от единия склад, да изберем новия склад и след това от него, стоката която ще се заприходи.

Важно! При избор на стоки от склад е задължително първо да се избира склада! Ако склада в документа не е избран, а започнем да избираме стоки/материали, тези стоки ще се избират от екран Аналитични признаци и няма да се отрази движението на стоката в склада - т. е. стоката няма да се заприходи и добави към складовата наличност/респективно да се изпише и намали наличността, когато става въпрос за продажба.

Попълването на Стоковата разписка става по следния начин - чрез двукратно щракване с мишката се избира Доставчик от аналитични признаци. В АП има възможност за филтър по името на доставчика – напр. Изписвате част от името на контрагента и натискате Търси.

Важно! Важно правило за работа с всички документи в Плюс-Минус е, че не се пише в шаблона на документа! Доставчиците/Клиентите и Стоките/Материалите се задават предварително в екран АП и се избират от там, като стоките/материалите трябва освен в екран АП да се добавят и в екрана на склада, от който да се избират в документа!

Чрез двукратно щракване във „Вид стока“ се извиква екрана на избрания склад, при което се отваря списък със стоки, налични в този склад и се избира стоката.

списък със стоки

Както виждаме в този екран има възможност за задаване на филтър, като са предвидени филтри по името на стоката или по групи стоки. Филтрирането е изключително удобно и полезно в случаи на работа с голяма номенклатура. Може да се филтрира както по цялото име на стоката, така и по част от нейното име, без значение коя част от името изписваме. В показания пример можем да търсим и по трите думи от наименованието на артикула, както и по част от някое от трите имена. За целта изписваме ръчно думата или частта от дума по която ще търсим и натискаме Enter от клавиатурата, за да приложим филтъра. След избирането на стоката в документа и повторното отваряне на екрана със стоките – последния използван филтър е останал изписан и се извеждат само филтрираните стоки. Ако той не ни е необходим повече, го изтриваме с Backspace от клавиатурата и натискаме Enter, като по този начин ще се изведе цялата складова наличност.

Важно! В Сервиз/Настройка на параметрите/Склад има направени няколко допълнителни настройки на екрана за избор на стока, които биха ни улеснили, а именно: - Филтър по първите букви от името на стоката: Когато е включена отметката в полето филтър на основния екран в склада, ако се запише буква, на екран ще се филтрират само стоките, чиито имена започват с тази буква. Ако е махната отметката в горепосочения случай на екран ще останат всички стоки, които имат в наименованието си посочената буква. - Запомняне на филтъра при избор на стоки от склад: Когато е включена отметката при въвеждането на документ от междинния екран “ Наличност в обект..” посочения текст в полето Филтър ще се запазва и при последващо въвеждане на стоката. - Въвеждане на стоки в документ без затваряне на екрана за избор - при поставена отметка, когато избирате стоки в документ, междинния екран за наличност в склада, няма да се затваря след попълването на всяка стока в документа. Това би ви улеснило много в случай в който в един документ се попълват голям брой артикули.

След като сме избрали всички необходими ни стоки/артикули в документа, попълваме тяхното количество и доставна цена.

Важно! Програмата сама извежда в колоната Ед. Цена последната доставна цена, което и много полезно в случаите в които тя е сравнително постоянна. По този начин си спестяваме време за попълване на доставна цена и ни остава като задача единствено попълването на количеството. Тази цена е полезна дори, когато доставната цена се променя – дава ни възможност за сравнение на цената от последната доставка до тази, която въвеждаме в момента.

В случай, че доставната цена е друга изписваме ръчно новата доставна цена, като при запомняне на документа и последващо въвеждане на нова СТ, програмата ще извежда новата доставна цена.

Важно! Трябва да подчертаем едно много важно предимство на този документ. В него има 2 допълнителни колони – Цена. Др. /цена дребно/ и Цена Ед. /цена едро/. Попълвайки цените в тези две колони, Вие ще зададете продажните цени на този артикул и те ще се запомнят в екрана на склада, което ще Ви спести последваща работа за задаване на продажни цени. Друго важно предимство е, че дори и тези цени да са вече зададени, при промяна на доставната цена е логично да се променя и продажната. Благодарение на този документ, можете да правите актуализация на момента на продажните цени, което ще ви спести време за последваща преоценка.

За клиентите, които използват и модул Счетоводство на ПП Плюс Минус, трябва да подчертаем, че документа Стокова разписка, не прави счетоводен запис, а само увеличава наличността на склада. Благодарение на отметка Касови операции, която по подразбиране е включена, този документ се отразява в касата на склада.

Преди запомнянето на документа, остава да сложим или махнем отметките ДДС и Платено, като самото запомняне става с натискането на клавиш F8 от клавиатурата или с иконката.