Образци УП-2 и УП-3

Документи, които се издават на лицето за доказване на осигурителен стаж и доход за пенсиониране. Издават се от всеки работодател, при който е полаган труд по трудово правоотношение в 30 дневен срок от напускане или в 14-дневен при поискване от страна на лицето.

Когато лицето е работило при непълно работно време или е полагало извънреден труд във фирмата, задължително се издава образец УП-3 където се вписва действителния осигурителен стаж на лицето, зачетен в години, месеци, дни и часове. На отделни редове се посочва и положения извънреден труд по периоди.

Образецът се извежда в Плюс Минус от Документи/УП-3, като предварително е избрано лицето, за което ще издаваме УП-3. Задължително условие за издаване на образеца от програмата е за служителя да са регистрирани всички данни за назначаване, преназначаване, прекратяване на правоотношението, като за целта е използван съответният документ – ТД, ДС или ЗУ.

Образец УП-2 се издава от всеки работодател, тъй като при представяне на документи за пенсиониране в отдел Пенсии на НОИ задължително се изисква и този документ.

Пенсията на лицето се изчислява освен на база на данните в персоналния регистър на осигурените лица, и на база на дохода посочен в образец УП-2 при всеки от работодателите, при които е работило.

Образецът се извежда в Плюс Минус от Документи/УП-2, като предварително е избрано лицето, за което ще издаваме УП-2. Задължително условие за издаване на образеца от програмата е за лицето да са регистрирани всички данни за назначаване, преназначаване, прекратяване на правоотношението, като за целта е използван съответния документ – ТД, ДС или ЗУ.