Запис на типови шаблони на графици

За запис на графици е най-удобно да се използва опцията „Запис на шаблони за график”, която се извиква от Меню Почасово заплащане в Екран График.

От това място могат да се запишат неограничен брой шаблони за месеца, които в последствие ще се използват при записа на график за цели отдели, бригади, или за отделните служители.

Шаблонът на график представлява таблица с дните от месеца, в която се задава на коя дата коя смяна ще се работи, като смяната се задава чрез нейния номер – 1, 2, 3 и т.н. По този начин могат да се запомнят няколко графика с различно разпределение на смените, които в последствие да се присвояват на определени служители/отдели/бригади. Ако приемем, че така дефинираните 12-часови смени се прилагат във фирма, която извършва хотелиерски услуги и на рецепцията работи винаги по 1 служител по график 1 ден І-ва смяна, 1 ден ІІ-ра смяна и 2 дни почивка, ще са ни необходими следните 4 шаблона за график, за да се обезпечи 24-часова работа:

Примерни шаблони за график

Това разпределение означава, че служителите от отдел "Рецепция" бригада І-ва ще работят по график №1, а работниците от същия отдел бригади ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та ще работят съответно по график №2, 3 и 4. Бригадата е примерна категория, която спомага да се отделят служителите които работят при различно разпределение на смените. Тя се задава още в картона на лицето, екран „Допълнителни“.

За да изтриете записан график натиснете бутон [Изтрий]. Можете да копирате вече въведените шаблони от един месец в следващия посредством бутон [Копиране]. При различен брой дни на месеците е възможно след копиране на шаблона да се наложат корекции по графика.

Свързването на всеки шаблон с отдел или бригада става от същия екран, в таблица разположена точно под областта от която генерирахме шаблоните. Задаваме отдел и/или бригада и номер на шаблон и натискаме [+]

Задаване на шаблон за избран отдел

Запомняме със [Запиши]. Това обвързване на определена бригада/отдел с даден шаблон не е задължително. Ако не го направим, просто при записа на графика трябва да посочим кой отдел/бригада по кой шаблон да работи през месеца.