ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ ОТ 2 ЮНИ 2006 г.
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
Чл. 1 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 48 година 2006 ) Приема Устройствен правилник на Министерството на земеделието и горите.
Чл. 2 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 48 година 2006 ) (1) Министърът на земеделието и горите е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. (2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите са:
1. Националното управление по горите;
2. Националната ветеринарномедицинска служба;
3. Националната служба по растителна защита;
4. Националната служба по зърното и фуражите;
5. Контролно-техническата инспекция;
6. Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе;
7. Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив;
8. Изпълнителната агенция по лозата и виното;
9. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
10. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури;
11. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
12. Изпълнителна агенция `Борба с градушките`;
13. Изпълнителната агенция по почвените ресурси;
14. Изпълнителната агенция по хидромелиорации;
15. Националният център за аграрни науки;
16. Националната служба за съвети в земеделието;
17. Институтът по розата и етеричномаслените култури;
18. Фонд `Тютюн`;
19. Институтът по тютюна и тютюневите изделия;
20. Почивна база `Морско утро` - Китен;
21. Почивна база `Зора` - с. Кранево;
22. Почивна база `Ведра` - Витоша;
23. професионалните гимназии по селско стопанство, горско стопанство или ветеринарна медицина:
23.1. Професионална гимназия по селско стопанство `Златна нива` - Айтос;
23.2. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии `Св. Димитрий Солунски` - Асеновград;
23.3. Професионална лесотехническа гимназия `Н. Й. Вапцаров` - Банско;
23.4. Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм - Банско;
23.5. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване `Стефан Божков` - Батак;
23.6. Професионална гимназия по селско стопанство - с. Белозем;
23.7. Лесотехническа професионална гимназия - Берковица;
23.8. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство `Ернесто Че Гевара` - с. Бояново;
23.9. Професионална гимназия по земеделие `Васил Левски` - Брегово;
23.10. Професионална гимназия по селско стопанство `Н. Й. Вапцаров` - Брезник;
23.11. Професионална гимназия по дървообработване `Георги Кондолов` - Бургас;
23.12. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Бяла;
23.13. Професионална агротехническа гимназия `Н. Й. Вапцаров` - Бяла Слатина;
23.14. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване - Варна;
23.15. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Велики Преслав;
23.16. Професионална гимназия по горско стопанство `Хр. Ботев` - Велинград;
23.17. Професионална гимназия по дървообработване - Велинград;
23.18. Професионална гимназия по селско стопанство `Марко Марков` - с. Георги Дамяново;
23.19. Професионална гимназия по хранителни технологии `Проф. д-р Асен Златаров` - Горна Оряховица;
23.20. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство `П. К. Яворов` - гр. Гоце Делчев;
23.21. Професионална гимназия по селско стопанство `К. А. Тимирязев` - гр. Две могили;
23.22. Професионална гимназия `Руска Пеева` - Джебел;
23.23. Професионална гимназия по ветеринарна медицина `Проф. д-р Георги Павлов` - Добрич;
23.24. Професионална гимназия по аграрно стопанство - Добрич;
23.25. Професионална гимназия по селско стопанство `Иван Иванов` - гр. Долни Дъбник;
23.26. Професионална гимназия по селско стопанство `Иван Вл. Мичурин` - гр. Долни Чифлик;
23.27. Професионална гимназия по селско стопанство `Г. М. Димитров` - гр. Дунавци;
23.28. Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии - Дупница;
23.29. Професионална гимназия по земеделие `К. А. Тимирязев` - гр. Завет;
23.30. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство `Никола Златарски` - Златарица;
23.31. Аграрно-техническа професионална гимназия - Златица;
23.32. Професионална гимназия по селско стопанство `Хан Аспарух` - гр. Исперих;
23.33. Професионална земеделска гимназия `К. А. Тимирязев` - Каварна;
23.34. Професионална гимназия по селско стопанство `Марко Ангелов` - с. Камен;
23.35. Професионално училище по селско стопанство - с. Караисен;
23.36. Професионална гимназия по селско стопанство - Карнобат;
23.37. Професионална гимназия по земеделие `Стефан Цанов` - Кнежа;
23.38. Професионална гимназия по селско стопанство `Дунавска земя` - с. Ковачица;
23.39. Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство - Костинброд;
23.40. Професионална гимназия по селско стопанство `Н. Й. Вапцаров` - Кочериново;
23.41. Професионална гимназия по селско стопанство - с. Куклен;
23.42. Професионална гимназия по селско и горско стопанство - Кърджали;
23.43. Професионална гимназия по селско стопанство `Св. Климент Охридски` - Кюстендил;
23.44. Професионална гимназия по дървообработване и горско стопанство `Г. С. Раковски` - Кюстендил;
23.45. Професионална гимназия по селско стопанство `Н. Й. Вапцаров` - гр. Левски;
23.46. Професионална гимназия по ветеринарна медицина `Проф. д-р Димитър Димов` - Ловеч;
23.47. Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие `Ал. Стамболийски` - Лозница;
23.48. Професионална гимназия по хранене и земеделие `Д. И. Менделеев` - Лом;
23.49. Професионална гимназия по селско стопанство `Сергей Румянцев` - Луковит;
23.50. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - Мездра;
23.51. Професионална гимназия по селско стопанство `Гео Милев` - Мъглиж;
23.52. Професионална гимназия по селско стопанство - Нова Загора;
23.53. Професионална гимназия по селско стопанство - Нови пазар;
23.54. Професионална гимназия по аграрни технологии `Цанко Церковски` - Павликени;
23.55. Професионална гимназия по селско стопанство `Царица Йоанна` - Пазарджик;
23.56. Професионална гимназия по селско стопанство `Хр. Ботев` - Перущица;
23.57. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии `Атанас Ченгелев` - Пещера;
23.58. Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии `Никола Димов` - Пирдоп;
23.59. Професионална гимназия по лозарство и винарство `Ал. Стамболийски` - Плевен;
23.60. Професионална гимназия `Захарий Зограф` - Плевен;
23.70. Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии - Плевен;
23.80. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии `Луи Пастьор` - Плевен;
23.81. Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване `Хр. Ботев` - Пловдив;
23.82. Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - Пловдив;
23.83. Професионална гимназия по селско стопанство - Попово;
23.84. Професионална гимназия по селско стопанство `Д-р Е. Хаскел` - Пордим;
23.85. Професионална гимназия по селско стопанство `Земя` - Провадия;
23.86. Професионална гимназия по селско стопанство `Васил Левски` - Първомай;
23.87. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии `А. Кънчев` - Разград;
23.88. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - Разлог;
23.89. Професионална гимназия по селско стопанство `Ангел Кънчев` - Русе;
23.90. Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура `Йосиф Вондрак` - Русе;
23.91. Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии `Проф. д-р Асен Златаров` - Русе;
23.92. Селскостопанска гимназия - Садово;
23.93. Земеделска професионална гимназия `Климент Аркадиевич Тимирязев` - гр. Сандански;
23.94. Професионална гимназия по селско стопанство и икономика `Хр. Ботев` - Свиленград;
23.95. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство `Марин Попов` - Севлиево;
23.96. Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство - гр. Септември;
23.97. Професионална земеделска гимназия `Добруджа` - Силистра;
23.98. Професионално училище по селско стопанство - с. Ситово;
23.99. Професионална гимназия по селско стопанство `Бузема` - София;
23.100. Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване - София;
23.101. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии `Проф. д-р Георги Павлов` - София;
23.102. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника `Н. Й. Вапцаров` - гр. Средец;
23.103. Професионално училище по механизация на селското стопанство `Н. Й. Вапцаров` - с. Средище;
23.104. Професионална гимназия по ветеринарна медицина `Ив. П. Павлов` - Стара Загора;
23.105. Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство - с. Стефан Караджа;
23.106. Професионална гимназия по селско стопанство `Св. Георги Победоносец` - Суворово;
23.107. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване `Сава Младенов` - Тетевен;
23.108. Професионална гимназия по земеделие - Търговище;
23.109. Професионална гимназия по дървообработване и строителство - Хасково;
23.110. Професионална гимназия по селско стопанство - Хасково;
23.111. Професионална гимназия по селско стопанство `Н. Й. Вапцаров` - Чепеларе;
23.112. Професионална гимназия по хранителни технологии `Юрий Гагарин` - Червен бряг;
23.113. Професионална гимназия по селско стопанство - Чирпан;
23.114. Професионална гимназия по земеделско стопанство `Ал. Стамболийски` - с. Чомаковци;
23.115. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии - Шумен;
23.116. Професионална гимназия по земеделие `Хр. Ботев` - Ямбол;
23.117. Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - Ямбол.
(3) Общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по ал. 2 е посочена в приложението.
 
Заключителни разпоредби
§ 1 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 48 година 2006 ) Отменя се Устройственият правилник на Министерството на земеделието и горите, приет с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 17, 44 и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 25, 79 и 111 от 2003 г. и бр. 8, 56 и 83 от 2005 г.).
§ 2 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 8 година 2005 ) В Устройствения правилник на Националното управление по горите, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2000 г. , се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 5, ал. 1, т. 3 думите `или с` се заменят с `лично, чрез оправомощени от него длъжностни лица или чрез`.
2. В чл. 7, ал. 2 числото `7738` се заменя със `7538`.
3. В приложението към чл. 7, ал. 3:
а) в наименованието числото `7738` се заменя със `7538`;
б) на ред `Структури и специализирани териториални звена на Националното управление по горите` числото `7614` се заменя със `7404`.
§ 3 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 64 година 2003 ) В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г. и бр. 64 и 111 от 2003 г.), се правят следните изменения: 1. В чл. 11, ал. 1 числото `404` се заменя с `364`.
2. В приложението към чл. 11, ал. 1:
а) в наименованието числото `404` се заменя с `364`;
б) на ред `Специализирана администрация` числото `376` се заменя с `336`;
в) на ред `Главна дирекция `Сортоизпитване` с 12 териториални звена` числото `213` се заменя със `190`;
г) на ред `Главна дирекция `Апробация и семеконтрол` с 14 териториални звена` числото `123` се заменя със `113`;
д) на ред `дирекция `Централна лаборатория` числото `40` се заменя с `33`.
§ 4 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 78 година 2005 ) В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното, приет с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2000 г. , се правят следните изменения: 1. В чл. 6 думите `за срок 5 години без ограничения за броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност` се заличават.
2. В чл. 10, ал. 2 думите `за срок от 5 години` се заличават.
3. В чл. 13, ал. 1 числото `56` се заменя с `66`, а числото `43` се заменя с `33`.
4. В приложението към чл. 11, ал. 2:
а) на ред `Главна дирекция `Регулиране и контрол на лозарския потенциал` в т.ч. териториалните звена` числото `56` се заменя с `66`;
б) на ред `Главна дирекция `Контрол на виното, лабораторен анализ и борба с неразрешените енологични практики` числото `43` се заменя с `33`.
§ 5 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 80 година 2002 ) В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите, приет с Постановление № 176 на Министерския съвет от 2002 г. , се правят следните изменения: 1. В чл. 8, ал. 3 числото `178` се заменя със `183`.
2. В приложението към чл. 8, ал. 4:
а) в наименованието числото `178` се заменя със `183`;
б) на ред `Дирекция `Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно обслужване` числото `14` се заменя с `11`;
в) на ред `Селекция и репродукция в животновъдството` с девет регионални дирекции `Селекция и репродукция в животновъдството` числото `162` се заменя със `170`.
§ 6 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 26 година 2006 ) В Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2000 г. , се правят следните изменения: 1. В чл. 2 числото `3615` се заменя с `3506`.
2. В приложението към чл. 18:
а) в наименованието числото `3615` се заменя с `3506`;
б) в т. 2 числото `72` се заменя с `65`;
в) в т. 3:
аа) числото `654` се заменя с `628`;
бб) на ред `Институт по лозарство и винарство - Плевен` числото `99` се заменя с `96`;
вв) на ред `Институт по фуражните култури - Плевен` числото `117` се заменя със `111`;
гг) на ред `Институт по царевицата - Кнежа` числото `134` се заменя със `130`;
дд) на ред `Институт по земеделие и семезнание `Образцов чифлик` - Русе` числото `112` се заменя със `103`;
ее) на ред `Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян` числото `192` се заменя със `188`;
г) в т. 4:
аа) числото `876` се заменя с `824`;
бб) на ред `Земеделски институт - Шумен` числото `303` се заменя с `287`;
вв) на ред `Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево` числото `400` се заменя с `364`;
д) в т. 5:
аа) числото `198` се заменя със `196`;
бб) на ред `Регионален център за научно-приложно обслужване - Средец` числото `31` се заменя с `29`;
е) в т. 6:
аа) числото `829` се заменя с `817`;
бб) на ред `Институт по растителни генетични ресурси - Садово` числото `153` се заменя със `150`;
вв) на ред `Институт по памука и твърдата пшеница - Чирпан` числото `134` се заменя със `124`;
гг) на ред `Институт по овощарство - Пловдив` числото `121` се заменя със `119`;
дд) на ред `Институт по зеленчукови култури `Марица` - Пловдив` числото `125` се заменя със `132`;
ее) на ред `Регионален център за научно-приложно обслужване - Пловдив` числото `55` се заменя с `51`;
ж) в т. 7:
аа) числото `641` се заменя с `634`;
бб) на ред `Институт по аграрна икономика - София` числото `58` се заменя с `53`;
вв) на ред `Институт по земеделие - Кюстендил` числото `75` се заменя със `73`;
з) в т. 10 числото `39` се заменя с `36`.
§ 7 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 26 година 2006 ) В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Постановление № 270 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите, за преобразуване и закриване на звена към Националния център за аграрни науки се правят следните изменения: 1. В т. 2 числото `72` се заменя с `65`.
2. В т. 2.1 числото `72` се заменя с `65`.
3. В т. 3 числото `654` се заменя с `628`.
4. В т. 3.1 числото `99` се заменя с `96`.
5. В т. 3.2 числото `117` се заменя със `111`.
6. В т. 3.3 числото `134` се заменя със `130`.
7. В т. 3.4 числото `112` се заменя със `103`.
8. В т. 3.5 числото `192` се заменя със `188`.
9. В т. 4 числото `876` се заменя с `824`.
10. В т. 4.1 числото `303` се заменя с `287`.
11. В т. 4.4 числото `400` се заменя с `364`.
12. В т. 5 числото `198` се заменя със `196`.
13. В т. 5.2 числото `31` се заменя с `29`.
14. В т. 6 числото `829` се заменя с `817`.
15. В т. 6.1 числото `153` се заменя със `150`.
16. В т. 6.2 числото `134` се заменя със `124`.
17. В т. 6.5 числото `55` се заменя с `51`.
18. В т. 6.6 числото `121` се заменя със `119`.
19. В т. 6.7 числото `125` се заменя със `132`.
20. В т. 7 числото `641` се заменя с `634`.
21. В т. 7.3 числото `58` се заменя с `53`.
22. В т. 7.5 числото `75` се заменя със `73`.
23. В т. 10 числото `39` се заменя с `36`.
§ 8 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 48 година 2006 ) Служебните и трудовите правоотношения на служителите на Националното управление по горите, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на Националния център за аграрни науки, чиито длъжности се съкращават, се уреждат съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител и чл. 321, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
§ 9 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 48 година 2006 ) Постановлението влиза в сила един месец от обнародването му в `Държавен вестник` с изключение на т. 2 от приложението към чл. 2, ал. 3, която влиза в сила от 1 август 2006 г.
§ 10 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 48 година 2006 ) Министърът на земеделието и горите да извърши съответните изменения в устройствените правилници на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите до влизането в сила на постановлението, както и да внесе в Министерския съвет проект на постановление за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба в срок два месеца от обнародването на постановлението в `Държавен вестник`. Министър-председател: Сергей Станишев
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров
--------------------------------------------------------------------------------
Приложение към чл. 2, ал. 3