неточно изчисление на ДДС във ф-ра покупка Въпрос на 0 видян Фактура
Многократно назначаване и освобождаване на служител Въпрос на zehireva 15 видян
Отключване на месец Въпрос на Katya 25 видян
Проблем с експорт Въпрос на Плюс Минус 41 видян експорт, съобщение
Осчетоводяване на банка чрез импорт на операции Въпрос на shstanchev 49 видян
Код за въвеждане на отсъствие осиновяване на дете до 5 годишна възраст Въпрос на 29 видян
декларация 1 Въпрос на 77 видян
сол в две фирми Въпрос на 51 видян
Нов шаблон на трудов договор Въпрос на Nikolova.M 64 видян
заплата в ТД по чл.114 Въпрос на DimanaP 40 видян