Несъвпадение на файла със описанието на файловия формат ! 57!55 Въпрос на 33 видян
болничен минал месец Въпрос на msariyska 105 видян
Уведомление за прекратяване на ТД Въпрос на PF89 91 видян
справка за промяната на основната заплати по дати Въпрос на 86 видян
Фактури покупки Въпрос на 80 видян
Продажба ВОД Въпрос на Цветанка Антонова 77 видян продажбавод
Застраховки Живот с допълнително покритие Въпрос на Dani 89 видян
Заличаване на ТД при неявяване на работа Въпрос на msariyska 113 видян
Уведомление за трудов договор Въпрос на 171 видян
ФАКТУРА-ПОКУПКИ Въпрос на MBOGOEVA 106 видян