ДУК на максимален доход и ползване на болнични Въпрос на 58 видян ДУК, болнични, и
ПРОБЛЕМ С БОЛНИЧЕН ЛИСТ Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 232 видян
Приложения към ГДД Въпрос на Zlatina Ivanova 81 видян
Вероятно повредена база на "Въпроси и отговори" Въпрос на PlaNed 75 видян
три знака, след десетичната запетая Въпрос на Снежана 85 видян
Липса на запис Въпрос на Мая Димитрова 67 видян помощ
Дневник на покупки/продажби в excel Въпрос на PlaNed 76 видян
Фактура от друг интервал Въпрос на PlaNed 66 видян
Разминаване на стойността Въпрос на 62 видян
Не може да бъде извършен запис в FKB базата. Въпрос на Pomakova 65 видян база, FKB