промяна срока на годност при стоки с партиди Въпрос на kroma 20 видян
Служител с над 50% трайно намалена работоспособност и право н... Въпрос на PF89 25 видян
Смяна на име на доставчик Въпрос на DimanaP 43 видян
Данъчно облекчение по чл.22 от ЗДДФЛ Въпрос на Плюс Минус 111 видян ЗДДФЛ, данъчно, облекчение, чл.22в, чл.22г
Протокол за прихващане?? Въпрос на Global 64 видян прихващане
платен отпуск след майчинство Въпрос на 87 видян
фактури Въпрос на Tanjape 81 видян
самоначисляване при транспортна фактура за внос на стоки Въпрос на PF89 91 видян
Дебитно известие за повече от една ф-ра Въпрос на Силвия Тодорова 61 видян
преференции за доброволно пенсионно осигуряване Въпрос на 39 видян доброволно, осигуряване, пенсионно