Общо платежно за ДОД личен труд и нает персонал Въпрос на 31 видян
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 69 видян уведомление, ДС
Изчисляване на неизползвания отпуск Въпрос на Петя Иванова 51 видян неизползвани, отпуски
Заповед за прекратяване Въпрос на albena.pavlova 105 видян
Изтрити амортизации Въпрос на Петя Иванова 55 видян амортизации,, счетоводни
Начални салда аналитични признаци Въпрос на Теодора Гайдарова 135 видян
Проблем приходи годишна декларация Въпрос на 92 видян
Номерация на трудови договори Въпрос на albena.pavlova 73 видян
приключване на годината Въпрос на 113 видян
допълнителни часове по европрограма Въпрос на mkireva 70 видян