Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 57 видян отпуск, на, Използване, неплатен
коригиращи декларации 1 и 6 Въпрос на 92 видян
грешка при четене на д1 Въпрос на kremska 79 видян грешка, д1
Платен отпуск при редовна форма на обучение Въпрос на МТСП 48 видян
Платен отпуск за обучение Въпрос на МТСП 32 видян платен,, отпуск,, обучение
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 48 видян отпуск, платен,, неплатен,
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 31 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Въпрос Въпрос на 97 видян
Прехвърляне на Плюс минус - модул ТРЗ на нов компютър Въпрос на 93 видян
Платежни нареждания Въпрос на Цветанка Антонова 125 видян нареждане