БРАК на стоки и дневк по ЗДДС Въпрос на nigara 44 видян
протокол за прихващане Въпрос на Dimakra 88 видян мира, сияна, светльо, ники, димакра
складова разписка с партиди Въпрос на kroma 88 видян
Дата при печат Въпрос на Плюс Минус 52 видян дата
Отпечатване на фишове Въпрос на Tihomira 67 видян на, фиш, отпечатване
Прекратяване на трудов договор - липса на номер Въпрос на Петя Иванова 117 видян заповед, за, уволнение,, липса, номер
договор покупко продажба Въпрос на 68 видян
Липса на сметка в главна книга-спешно Въпрос на monolit 93 видян
Как се изчислява обезщетение по чл. 224 Въпрос на Плюс Минус 92 видян 224,обезщетение
Пререгистрация на Плюс Минус Въпрос на Плюс Минус 517 видян пререгистрация,регистрация