Минимален осигурителен доход - Търговски представител Въпрос на yasminn@abv.bg 19 видян МОД
Напомнително писмо Въпрос на Dara Nedelcheva Boteva 59 видян Напомнително, писмо
Aналитична наличност Въпрос на 114 видян
Oтчет за наети лица за статистика Въпрос на 133 видян
Осчетоводяване на допълнителна парична вноска в Плюс Минус Въпрос на Явор Иванов 111 видян
САМОФАКТУРИРАНЕ Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 170 видян
Митническа декларация Въпрос на Didi631 125 видян митническа
Приемо-предавателен протокол и сертификат Въпрос на 135 видян
Смяна на счетоводен софтуер Въпрос на rrrymen 155 видян архив, справки
Сметка за изплатени суми и дни в осигуряване Въпрос на Плюс Минус 173 видян СИС, д1, видосигурен14