Промяна на средни цени в модул склад Въпрос на DimanaP 5 видян
покупка на валута Въпрос на PF89 59 видян
промяна в счетоводната и данъчната стойност на дълготраен актив Въпрос на kroma 64 видян
Застъпено майчинство Въпрос на Цветанка Антонова 69 видян отпускмайка
Сумарно изчисляване на заплати Въпрос на Цветанка Антонова 67 видян сумарновреме
Грешно преведена сума по банка Въпрос на PlaNed 83 видян възстановяване, върната, връщане, надплатена
Автоматичен Овърдрафт Въпрос на 95 видян
Грешки от закръгления Въпрос на PlaNed 85 видян
Запис на ДДС върху дискета! Въпрос на 66 видян
Записване на салда по документи Въпрос на 88 видян