Четене на аналитични признаци от файл Въпрос на 31 видян
Продажба на автомобил на чужденец Въпрос на DimanaP 64 видян
Подредба на неплатени фактури при банкови операции Въпрос на 61 видян
папка и номер при осчетоводяване на +ФЕ Въпрос на 61 видян
Как да се променят данни на клиент Въпрос на x_tremex 95 видян промяна, фирма, данни
Клониране на служител Въпрос на msariyska 51 видян
Проблем с отпуск от минала година Въпрос на mariya_81 56 видян
Д1 за договори по чл. 114 а от КТ Въпрос на 60 видян
Здравни осигуровки Въпрос на 53 видян
Проблем със зареждане на банкова сметка в платежно Въпрос на 66 видян