1 Answers

Служител назначен на трудов договор по чл.67, ал.1,т.1 от КТ и преназначаване на тр. договор по чл.68, ал.1, т.3 от КТ.

Asked by: 981 views

Служител назначен на трудов  договор по чл.67, ал.1,т.1 от КТ, трябва да бъде преназначен на тр. договор по чл.68, ал.1, т.3 от КТ. Как е най-правилно да стане това: с освобождаване и нов трудов договор или с молба от страна на работника и допълнително споразумение между страните?

1 Answers  1. МТСП on Aug 09, 2011 Reply

    Уважаема госпожа Богданова,
    Разпоредбата на чл. 67, ал.3 от Кодекса на труда предвижда, че трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.

    +6 VotesБеше ли полезен отговорът? Да 6 Votes


Answer Question