1 Answers

Платен годишен отпуск

Asked by: 287 views

Здравейте,
Работя в частния сектор около година и половина. Имам годишна отпуска в размер на 20 дена, която работодателя разрешава да се ползва, когато работника си пожелае (стига да не е наведнъж или да не спира производствения процес). Аз ще ползвам моята отпуска през Февруари и Март. При евентуално напускане, съкращение или уволнение работодателя ми изважда служебна бележка, че съм използвал полагащата ми се отпуска. Та въпроса ми е какво ще се случи, ако напусна през месец Април, работодателя ми извади служебна бележка, но до края на годината аз не започна работа на друго място ?

1 Answers  1. Плюс Минус on Jan 20, 2014 Reply

    Съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските
    чл. 33 ал. 2 Когато след ползване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и служителят не дължат обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не са отработили съответното време. До края на същата календарна година работникът и служителят НЯМАТ право да ползват платен годишен отпуск освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер.

    +1 VotesБеше ли полезен отговорът? Да 1 Votes


Answer Question