Прехвърляне на салда в 2020 година Въпрос на JMark 115 видян

Искам да направя прехвърляне на салда от 2019 в 2020 година с функцията "Приключване на счетоводна година", но началните салда в 2020 година нямат нищо общо с крайните от 2019 година.

Преди последната актуализация на програмата нямаше такъв проблем с нито една от фирмите, които обслужвам?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-05-15 0 - Беше ли полезен отговорът?
Проблемът не може да бъде постигнат.
От Операции / Приключване на сч.година първо трябва да се даде Изведи като ако има обвързване между синтетични сметки и АП (от Сметкоплан / Салда по АП) преди да се даде Изведи трябва да се включи втората отметка - "Приключване на салда по синт.сметки и аналитични признаци". След извеждане и проверка на салдата, се дава бутон Приключване.
Ако сте извършили тези действия и намирате разлики между крайните салда за 2019г.и началните за 2020, моля, свържете се с обслужващия Ви офис за да предоставите допълнителна информация.

Добави отговор